Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.В.72.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Mirzaeva Dilobar Abdukaxorovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.12
2 Mirzaeva Dilobar Abdukaxorovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.12
3 Mirzaeva Dilobar Abdukaxorovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.12
4 Эргашева Эътибор Абдуллоевна Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.07
5 Xolov Yoqub Davronovich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.07
6 Qobilov Aziz Muxtorovich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.12