Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti huzuridagi DSc.32/30.12.2019.Yu.74.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 XOLIKOVA SHAXNOZA ABDUGAFAROVNA Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
2 YULDASHOV SODIQ OQBAYEVICH Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
3 NURMUHAMMEDOVA GO‘ZALXON BAHODIROVNA Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
4 YULDASHEVA FERUZA ULUGBEKOVNA Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
5 Xamdamova Shirin Mirzayuldashevna Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
6 Tursunov Farrux G'ulomovich Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
7 Kalbay Babanazarov Rustamovich Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Fan doktori (DSc) 12.00.06
8 Nizamedinxodjayev Ulug'bek Ruslanovich Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.10
9 Yuldashov Abdumumin Abdugopirovich Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Falsafa doktori (PhD) 12.00.03
10 Ақида Дадашева Абдужаббаровна Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti (O’zR Jamoat xavfsizligi universiteti) Fan doktori (DSc) 12.00.01