Samarqand davlat tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Axmedova Aziza Tayirovna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
2 Nasirova Zebiniso Azizovna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
3 Po'latov Ulug'bek Sunatovich Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
4 Nizomov Shukrillo Amriddinovich Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.35
5 Islamova Kamola Akramovna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
6 Narzulayeva Umida Raxmatulloyevna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
7 Umarov Qosimjon Mirzaqulovich Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.35
8 Kodirov Nizomiddin Daminovich Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.35
9 Kholjigitova Mukhayyo Berdiqulovna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
10 Xaydarova Sarvinoz Xaydarjonovna Samarqand davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.09