Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 RUZMETOVA NOVVAL VAXABDJANOVNA Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
2 IMOMOV MUSURMON PIRNAZAROVICH Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
3 AXMEDOV ERKIN RAXMONOVICH Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
4 TOLIBOV NODIRJON NORKULOVICH Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
5 Ilxomov Baxodir Ilxom o'g'li Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
6 Ibragimov Ulug'bek Miradilloyevich Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.06
7 Ibragimov Suxrob Latifovich Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
8 Mukimov Ma`ruf Olimovich Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
9 Niyazova Naima Abdullajanovna Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05
10 Xamidov Odil Abdurasulovich Pedagogik innovatsiyalar, kasb ta’limini boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.05