Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Rayxonova Muxayyo Muxammadiyevna Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
2 Fayzullayev Xolmumin Namazovich Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
3 Djumayev Tursunali xxx Qarshi davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.01
4 Begimov O'dil Tuxtamishovich Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.01
5 Abdullayeva Marg'uba Dusmiratovna Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.02
6 Muxitdinova Nazmiya Muslixiddinovna Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.02
7 Butunbayeva Tumaris A'zamjonovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
8 Raxmatova Zoira Haqnazarovna Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
9 Yusubova Rano Norboyevna Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.01
10 Mardiyev Begali Xudoyqul o'g'li Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01