Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.06.2020.В.70.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Achilova Nargiza Tuxtanazarovna Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.05
2 Raximov Abdixofiz Lutfullayevich Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.05
3 Umedova Shohida Numanovna Qarshi davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08