Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Tar.72.07

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Karomov G'ulom Xamitovich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
2 Rizayev Baxtiyor Nazarboyevich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
3 Indiaminova Shoyira Amridinovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01