Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Tar.78.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Turapova Mohidil Turdiyevna Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
2 Xidirov Xolmamat Djurayevich Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
3 Yaqubova Dilaram Tadjiyevna Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
4 Sharapova Nigora Akbarovna Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
5 Tursunov Anvar Saypullayevich Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
6 Botirova Xalima Eshmamatovna Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
7 Polvonov Kozimbek Naimovich Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
8 Djurayev Xusen Xayrulloyevich Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
9 Исаев Ойбек Ахмед ўғли Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
10 Ikromov Nozim Muzrapovich Termiz davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01