Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Eshonqulov Jamolliddin Saporboy o'g'li Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.02
2 Ибрагимов Бекзод Одилжонович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
3 Идрисов Хусанжон Абдужабборович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
4 Идрисов Хусанжон Абдужабборович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
5 Идрисов Хусанжон Абдужабборович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
6 Ибрагимов Бекзод Одилжонович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
7 Реимов Ниетбай Байназарович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Fan doktori (DSc) 06.01.01
8 Kuldashov Bobomurod Xusanovich Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
9 Kuldashov Bobomurod Xusanovich Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
10 Реимов Ниетбай Байназарович Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Fan doktori (DSc) 06.01.01