Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
21 Adizova Ikbaloy Istamovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.02
22 Turakulovna Okila Amirkulovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
23 Raximova Intizor Rustamovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
24 Tosheva Nilufar Shirinboyevna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
25 Abdulxayrov Manzar Xusanovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.10
26 Eshmatova Yulduz Boymaxmatovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
27 Toshniyozova Ra'no Toxirovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
28 Turdiyeva Xulkar Komiljonovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
29 Babadjanov Mansurbek Kurbanbayevich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
30 Rasulova Umida Yo'ldosh qizi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.02