Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
11 Maxammadiyeva Yulduz Yashnarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
12 Touychieva Oydin Sayfullayevna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
13 To'xsanov Qahramon Rahimboyevich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06
14 Egamkulova Nodiraxon Baxtiyar qizi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
15 Jumayeva Dilnoza Tusunpulatovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
16 Namozova Zilola Bozorovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
17 Usarova Laylo Ibragimovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
18 Ernazarova Gulnoza Xamraevna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.02
19 Bumatova Aidaxon Merganovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
20 Xurramova Zebiniso Safarboyevna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10