Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Amirkulova Zebuniso Mustafakulovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
2 Raimova Sayyora Zaitovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
3 Shodmonov G'iyosiddin Nafasovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
4 Rashidova Nargiza Baxtiyarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
5 Raxmonova Xurshida Xalilovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
6 Abdulxairova Firuza Invarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
7 Abduvalitov Nurjan Buranovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
8 Karimova Zulnura G'ulomqodirovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
9 Arslonov Abdimurod Karomatovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
10 Umarova Soxiba Zakirovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02