Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Rashidova Nargiza Baxtiyarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
2 Raxmonova Xurshida Xalilovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
3 Abdulxairova Firuza Invarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
4 Abduvalitov Nurjan Buranovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
5 Karimova Zulnura G'ulomqodirovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
6 Arslonov Abdimurod Karomatovich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
7 Umarova Soxiba Zakirovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
8 Maxammadiyeva Yulduz Yashnarovna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
9 Touychieva Oydin Sayfullayevna Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
10 To'xsanov Qahramon Rahimboyevich Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06