O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi huzuridagi DSc.20/30.12.2019.S.23.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 XIDIROV SUXROB NORBUTAYEVICH O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
2 Толипов Абдуғаффор Абдунаби ўғли O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
3 Burxanov Xusniddin Mirodilovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
4 Kulbekova Nasiba Zakirovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
5 Siyaeva Gulnora Ashrafovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
6 Shemuxamedova Azada Ubaydullaevna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
7 Axmedova Feruza Medetova O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
8 Raximova Shaxnoza Anvarovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
9 Ziyayeva Xolida Omonqul qizi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.03
10 Бердиев Бобир Рахматович O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 22.00.02