Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Saparbayeva Gulandam Masharipovna Urganch davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
2 Yusupova Gulara Ataxanovna Urganch davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
3 Рауфжон Махмудов Баходирович Urganch davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
4 Xamid Narimov Azimovich Urganch davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01