O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Niyazmetova Dildora Davletovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
2 Muminova Dilshodaxon Abduvaxitovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
3 Isarov Oman Risaliyevich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06
4 Otaqulov Nodirjon Baxromaliyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
5 Muxammadiyeva Dilafruz Axtamovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
6 Ro'zmetova Muxabbat Shakirovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
7 Axrarova Fotima Baxramovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
8 Xudayqulov Abdulla Eshquvatovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
9 Murodova Naziraxon Ilxomjon qizi O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
10 Baltabayeva Aziza Mannabovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04