Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Tar.02.10

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Xaydarov Dilshod Ochilovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
2 Tuxtayeva Ra'no Nortuxtayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
3 Narmanov Feruz Asfandiyorovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
4 Cho'tmatov Jo'rabek Omonovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
5 Orziyev Maxmud Zayniyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
6 Axmedov Bekzod Abdiraxmonovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
7 Axmedov Bekzod Abdiraxmonovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01