O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi huzuridagi DSc.20/13.05.2020.I.23.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 RASULOV NURIDDIN ABDULLAYEVICH O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
2 Berdiyeva Dilfuza Axatovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
3 Mamatov Baxrom Shavkat og'li O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
4 Atamuradov Sherzod Akramovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
5 Muminova Elnoraxon Abdukarimovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Fan doktori (DSc) 08.00.13
6 Sultanov Alisher Sabirjanovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
7 Tursunov Iskandar Baxtinurovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
8 Jaksimuratov Kazbek Radjovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
9 Mirsoatov Alisher Kudratullayevich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
10 Toshkulov Abdukodir Xamidovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Fan doktori (DSc) 08.00.07