Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.K.02.05

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Narmayeva Gavhar Zarifovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.02
2 Ro'ziyev Ilyos Xakimovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.04
3 Djurayeva Shoxista Dilmuradovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.02
4 Xasanova Xurshida Nayimovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
5 Axadov Ma'murjon Sharipovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
6 Tursunova Gulnoza Xamzayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.04
7 Eshkarayev Sadridin Choriyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.02