Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Fil.72.09

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Jumayev Erkin Boltayevich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
2 Sohibova Zarnigor Nusratilloyevna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
3 Toirova Guli Ibragimovna Buxoro davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.01
4 Latipov Hayot Ramazonovich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
5 Qodirova Nasima Saidburxonovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
6 Tursunov Akmal Raxmatullayevich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
7 Adizova Nodira Baxtiyorovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
8 Saidova Rayhonoy Abdug`aniyevna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02
9 Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
10 Nazarova Dildora Ilxomovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.02