Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Murtazayeva Feruza Rashitovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
2 Gafarova Zumrad Zoxirjonovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04
3 Tursunov Mirzo Maxmudovich Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
4 Saidova Mukhayyo Umediloyevna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
5 Sobirova Zarnigor Raximovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
6 ADAMBAYEVA NARGIZA KADAMBAYEVNA Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
7 MAMARASULOVA GULNOZ ABDULQOSIMOVNA Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04
8 Xamidova Muborak Hafizovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
9 Kaxxorova Gulrux Shavkatovna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
10 Norova Mavluda Fayzulloyevna Buxoro davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06