Immunologiya va inson genomikasi instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Tib.50.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Aydarova Nargiza Pulatovna Immunologiya va inson genomikasi instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
2 Dustbabaeva Nazifa Damirovna Immunologiya va inson genomikasi instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
3 Atajanova Nargiz Masharibovna Immunologiya va inson genomikasi instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
4 Kalandarova Amina Nurullaevna Immunologiya va inson genomikasi instituti Fan doktori (DSc) 14.00.36
5 Mirrakhimova Maktuba Xabibullayevna Immunologiya va inson genomikasi instituti Fan doktori (DSc) 14.00.36
6 Ruzibakieva Malika Ruslanovna Immunologiya va inson genomikasi instituti Fan doktori (DSc) 14.00.36
7 Kurganov Sardarxodja Karimovich Immunologiya va inson genomikasi instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.03
8 Toychiyev Abdurahim Xodjiakbarovich Immunologiya va inson genomikasi instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
9 Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich Immunologiya va inson genomikasi instituti Fan doktori (DSc) 14.00.36
10 Mirzajonova Donokhon Baxodirovna Immunologiya va inson genomikasi instituti Fan doktori (DSc) 14.00.36