Namangan muhandislik-texnologiya instituti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.К/Т.66.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Giyasidinov Abduaziz Lutfidinovich Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
2 Xaydarov Islom Norboy og'li Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.11
3 Mamadjonova Moxfora Abdulxokimovna Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.11
4 Маллабаев Одилжон Тохиржанович Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.11
5 Мамуров Баҳодир Арифжанович Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
6 Boymatov Ismoiljon Mamatkulovich Namangan muhandislik-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.11