Qo‘qon universiteti huzuridagi PhD.03./31.12.2020.I.130.01