Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/31.03.2020. Fil.76.05