Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi DSc.41/30.04.2021.T.131.01