Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.04.2021.F.76.06