Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi DSc.03/30.01.2021.I.16.03