Mahalla va oila ilmiy-tadqiqot instituti huzurdagi PhD.21/30.10.2020.Ped/S.127.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 To'rayev Odiljon Bektemir o'g'li Mahalla va oilani qo‘llab quvvatlash vazirligi huzuridagi Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 22.00.02
2 Zaretdinova Nasibeli Kurbanbayevna Mahalla va oilani qo‘llab quvvatlash vazirligi huzuridagi Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 22.00.02