O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM.01.01 raqamli ilmiy kengash

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Azizov Azizxon Nodirxon o'g'li O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
2 Soleyeva Nigina Axmadjonovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.04
3 Muminov Zaxriddin Eshkobilovich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 01.01.02
4 Sharipov Xurshid Fazliddinovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.04
5 Eshimbetov Mardonbek Reyimboyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
6 Султанов Бекзод Мақсуд ўғли O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.04
7 Karimov Javlon Jo'raboy o'g'li O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
8 Xursanov Shohruh Yashinovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
9 Aminov Behzod Rasul o'g'li O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.01
10 Otayev Shonazar Qodirovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.01.02