Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2020.I.16.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Mardonov Sherzod Rustamovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.11
2 Razikov Akmal Ergashevich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
3 Abdusalyamov Faxriddin Mirkamalovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
4 Muradova Nargiza Uljayevna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.11
5 Oqboev Alisher Rasuljanovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
6 Abdieva Dilnavoz Akramovna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.11
7 Rasulov Nozimjon Nabidjonovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.12
8 Rajabov Nazirjon Razzakovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.13
9 Raxmatov Ziyodullo Nosirovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.11
10 Oripov Abdumalik Abdusalomovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.13