Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/30.06.2020.Tib.116.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Jafarov Xasan Mirzaxidovich Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.27