Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti huzuridagi PhD.26/27.02.2020.Т.109.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 NURMANOV SARVAR RUZIBOYEVICH Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.03
2 Келдиёрова Гулмира Фарходовна Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.10
3 AXMEDOVA MALIKA ASATULLAYEVNA Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.03