O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi huzuridagi DSc.20/13.05.2020.Ss.23.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Юлдашев Отабек Абдуғаффарович O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 23.00.02
2 Ortiqova Nargiza Akramovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 23.00.02
3 Qilichev Abror Baratovich O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 23.00.02