Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi huzuridagi DSc.30.08.2019.Ss.89.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Abduramanov Xamid Xudaybergenovich Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi Fan doktori (DSc) 23.00.05
2 Maxamatnasir Kadirov Uktamovich Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi Falsafa doktori (PhD) 23.00.05