O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM.01.09

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Raxmanov Saparboy Zaripovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 01.04.02