Toshkent kimyo-texnologiya instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Adizova Nargiza Zamirovna Toshkent kimyo-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 11.00.05
2 Отакузиева Вазира Усмонжоновна Toshkent kimyo-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.02
3 Ҳамроев Улуғбек Рустамович Toshkent kimyo-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.09
4 Ахмадалиев Махамаджон Ахмадалиевич Toshkent kimyo-texnologiya instituti Fan doktori (DSc) 02.00.09
5 KAYUMOV JAMSHID SAYFULLAYEVICH Toshkent kimyo-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 11.00.05
6 Allaberganova Gulchehra Masharipovna Toshkent kimyo-texnologiya instituti Falsafa doktori (PhD) 11.00.05