O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 IKHTIYOR DJURAEV BAXTIYOROVICH O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Fan doktori (DSc) 12.00.07
2 Ismoilov Bobur Mirzo Ilhom o'g'li O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.07
3 Sabirov Erkinjon Kuchkarbayevich O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.07
4 Komilov Avazbek Bokijonovich O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.07
5 Dovudova Dilzoda Sulaymanovna O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.09