Guliston davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.2020B.91.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Abduraxmanova Ugilay Koxxorovna Guliston davlat universiteti Fan doktori (DSc) 02.00.10
2 Tog'aev Ulug'bek Raxmonqulovich Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.10
3 Shapulatov Utkirjon Muxammadiyevich Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.10
4 Allaniyazova Mapruza Qdi`rbaevna Guliston davlat universiteti Fan doktori (DSc) 02.00.10