Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Т.20.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 PIRIMOV TUYCHI JUMAYEVICH Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
2 Rashidova Ra'no Kayimovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
3 Dosanova Gulzar Maulenbergenovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
4 Shamuratova Maxinbanu Rametullayevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
5 Kenjayev Mirjalol Erkinjanovich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
6 Nomozov Shuxratjon Yuldashali-o'g'li Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13
7 Do'sanov Ravshan Xalilovich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 02.00.13