Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti huzuridagi DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Nizamova Shoira Isamiddinovna Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.07
2 Omanova Gulnoza Abdunazarovna Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.07
3 Alkarov Elyor Maxmudovich Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.07
4 Mamatqulova Kimyoxon Abdujalilovna Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.07
5 Usmonov Botir Shukurillayevich Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Fan doktori (DSc) 13.00.07
6 Majid Innazarov Amonovich Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Falsafa doktori (PhD) 13.00.07