Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.B.02.08

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Шерназаров Шавкат Шухратович Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.05
2 Бегматова Малохат Хушвақтовна Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.05
3 Narzullayev Sardorbek Baxriddinovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06
4 Xujanova Latofat Absalomovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08
5 Egamberdiyev Mexmonjon Xudoyberdiyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.06
6 Ilyasova Gulnara Kenesbayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08
7 Roximova Shirirn Ollanazarovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08