Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Usarov Sirojiddin Raxmatullayevich Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.05
2 Oqiliddin Alimov Isamutdinovich Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 23.00.04
3 Kasimova Zilola G'ulomiddin qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 23.00.04
4 Bo'ronov Suxrob Maxammadi o'g'li Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 23.00.04