Buxoro davlat tibbiyot instituti huzuridagi DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 XAYDAROV FURQAT GANIYEVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.02
2 SAFAROV JAHONGIR ORIPOVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
3 AXMEDOV AHAD TOXIROVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
4 YARIKULOV SHUHRAT SHOKIROVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.27
5 NAZAROV ULUGBEK QAXRAMONOVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.21
6 JUMAYEV AKBAR HAMIDOVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.21
7 SAFAROV SUNNATULLA SATOROVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.36
8 ERONOV YOQUB KUVATOVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.21
9 RUZIYEV AXTAM ERGASHOVICH Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.27
10 ARZIYEV ISMOIL XXXX Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.27