O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Gr.01.06

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Qodirov Raximjon Boltaboyevich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 11.00.02
2 Eshboyev Bexzod Tojiyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
3 Xudaybergenov Yaxshimurad Gulimbayevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
4 Karimov Ilhom Esonovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
5 Namozov Jurabek Abduazizovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.02
6 Maxmudov Muxammadismoil Muxitdinovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.02
7 Abduvaliyev Xayitboy Abdug'aniyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.02
8 Raxmonov Dilshod Nurboboyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.06
9 Abduvaliyev Xayitboy Abdug'aniyevich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.02
10 Mirakmalov Mirali Turonboyevich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 11.00.01