O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.F.01.14

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Mirzayev Murodulla xxx O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 09.00.06
2 Ravshanov Ulug'bek Rahbarovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.05