Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi DSc.05/28.08.2020.Qx.13.03

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Ibrohimov Bahodir Akmal o'g'li Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.06
2 Musrafakulov Davron Mamatkulovich Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
3 Azizov Shuxrat Shodiyevich Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.08
4 Tilavov Xaitmurod Maxmudovich Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.06
5 Yerejepova Gulbaxar Tajetovna Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.06
6 Boboyeva Xilola Abduraxmonovna Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.07
7 Nurmatov Norqobil Jo'rayevich Toshkent davlat agrar universiteti Fan doktori (DSc) 06.01.06
8 Malikov Azim Ne'matovich Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.07
9 Shokirov Alisher Jo'raboyevich Toshkent davlat agrar universiteti Fan doktori (DSc) 06.01.06
10 Қосимов Аҳмаджон Абдуқодирович Toshkent davlat agrar universiteti Falsafa doktori (PhD) 06.01.07