Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
21 To'lagonova Shahnoza Abdumajidovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
22 Djurayeva Feruza Shukurovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
23 Nasirova Saodat Abdullayevna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.05
24 Bakaeva Barno Baxtiyer qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
25 Shamsiyeva Shoxistaxon Kudratullayevna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
26 Matniyazov Anvar Rustamovich Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
27 Raxmatjonova Kamola Abdumutal qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
28 Xudjanova Dildora Jur'at qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
29 Mavlyanova Umida Xodjakbarovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
30 Turapova Nargiza Ahmedovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06