Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
11 XOMIDOV XAYRILLO XUDOYOROVICH Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06
12 BURANOVA BARNO MENGLIBAYEVNA Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
13 Saidakbarova Saodat Parxadjanovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
14 Madaliyeva Oysara Rustamovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
15 Madaliyev Yarmukhammat Khudaybergenovich Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
16 Xasanova Feruza Mirzabekovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
17 Sharaxmetova Muxlisa Ansaritdinovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
18 Ismatullayeva Nargiza Rasuljanovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
19 G'ulomova Xilola Azizovna` Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
20 Nazirova Shukriya Miadovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05