Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Madaliyev Yarmukhammat Khudaybergenovich Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
2 Madaliyeva Oysara Rustamovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
3 Saidakbarova Saodat Parxadjanovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
4 Xasanova Feruza Mirzabekovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
5 Sharaxmetova Muxlisa Ansaritdinovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
6 Ismatullayeva Nargiza Rasuljanovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
7 G'ulomova Xilola Azizovna` Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.10
8 Nazirova Shukriya Miadovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
9 To'lagonova Shahnoza Abdumajidovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05
10 Djurayeva Feruza Shukurovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05